Proces

Při návrhu jakéhokoliv digitálního produktu dodržuji proces, díky kterému dokáži navrhnout výstup, který naplní cíle vašeho podnikání.

1 Poznání

Začínáme základními otázkami k bližšímu poznání Vašeho businessu. Společně pochopíme požadavky Vašich zákazníků a navrhneme řešení pro splnění Vašeho business cíle.

2 Wireframe

Na základě získaných dat vytvoříme tzv. drátěný model (wireframe) pro všechny jednotlivé obrazovky Vašeho produktu. Díky němu si ujasníme rozložení jednotlivých prvků a získáme předběžnou představu o finálním výstupu. Bez tohoto kroku u většiny projektů nepokračuji v tvorbě designu (User Interface).

3 Design

Dle drátěného modelu vytvořím moderní, intuitivní a funkční desing Vašeho produktu. Responzivní User Interface navrhuji ve Figmě a v průběhu realizace s klientem konzultuji dílčí výstupy jednotlivých obrazovek.

4 Předání

Výstupní soubory a podklady k designu předám přehledně formátované, tak aby se v nich front-end developer dobře orientoval.

5 Data

U větších klientů předáním práce nekončí. Zakládám si na dlouhodobé a spokojené spolupráci. Váš produkt průbězně testujeme a ze získaných dat jej optimalizujeme pro jeho zefektivnění.

Chcete zrealizovat zajímavý projekt,
nebo se jen na něco zeptat? Napište mi.